Myllrande stadslandskap

Myllrande stadslandskap

I bokhyllan för nya böcker på biblioteket hittar jag ”Myllrande stadslandskap” en bok fylld av intressanta och framför allt GODA exempel på hållbar stadsplanering med landskapsarkitektkontoret Urbio som avsändare. Det känns nytt, gränsöverskridande och oftast väldigt smart. Urbio är förespråkare av en biofil stadsutveckling, dvs att människans nedärvda band till naturen måste bibehållas och utvecklas för att vi ska må bra och leva hållbart.

En del av boken bär titeln ”Polyforma rhizom” och här beskrivs behovet av olika naturtyper i stadslandskapet: ”Den urbana naturen ska, likt ett rhizom väva igenom stadsstrukturen. För att få fäste måste den inta olika skepnader; från antropogena vildmarker till produktiva stadsodlingar.” Exemplen handlar därefter om koltrastspiror, tornseglarlister, biotoptak med mera. Och min enda önskan är att få se allt detta på riktigt för trots alla de intressanta beskrivningarna så förefaller alla illustrationer vara konceptritningar.