Jag tänker på alla de där lejonen som följer oss genom historien. Från lejonportarna i Mykene till lejonen som flankerar Karl XIIIs staty i Kungsträdgården och vidare till Rubens dramatiska målningar med lejon som snarare spelar huvudrollen än birollen i motiven. Det är ett mäktigt djur, hanens imponerande man, honornas flockar och självfallet den spektakulära jakten på bytesdjur i savannens dallrande hetta.

Att lejonet, vars utbredning var vida större för inte så många sekel sedan, var ett kattdjur som fanns i människors närhet har förmodligen bidragit till dess ständiga uppdykande i konsthistorien. Det starka lejonet ofta liggande i vaksam ställning alternativt sittande med tydliga muskler och med en uppenbar beredskap att attackera. De dyker upp runt portar som entréväktare eller runt statyer för att såväl vakta som imponera. Lejonet som maktsymbol går inte att förneka och inte sällan har djuret ingått i diktatorers privata zoo.

Vi är så vana vid att se alla dessa lejon i den offentliga konsten att vi inte reflekterar över dem. De tillhör vår kulturhistoria liksom vår symbolvärld där styrka, tapperhet, mod och inte minst ädelhet uttrycks genom lejonet. I kristendomen har vi Daniel i lejongropen från Gamla testamentet där den dödsdömde huvudpersonen överlever tiden i lejonkulan med guds hjälp: ”Min Gud har sänt sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen och de gjorde mig ingen skada.” Och vidare benämns Messias inte sällan som Lejonet av Juda vilket också kan vara en anledning till att nationer har använt lejonet som symbol på flaggor och liknande.

Men så plötsligt händer det! Det smyger sig in ett annat kattdjur i leken; ett bergslejon eller rättare sagt en puma. När det härom veckan avslöjades att konstnären Camilla Akrakas skulptur ”Listen” blir det konstverk som har valts ut av Umeå kommuns urvalsgrupp för att vara det ”tidsdokument tillägnat dem som tillsammans bröt tystnaden” genom #metoo

så var vi många som förtjust utropade hurra som möjligen överröstade den vrålande puman. För det här är inget stillasittande eller ens ett vaksamt vilande kattdjur. Nej, det här är en kattkropp som flexar alla muskler samtidigt ­– på väg att anfalla. Fanns det egentligen en bättre tidpunkt än denna att släppa nyheten?

När metoo-rörelsen på nytt höjer pulsen, inte minst med ännu en av nationens högburna kulturinstitutioner i fokus, så träffar Umeå helt rätt i valet att manifestera de senaste årens strävan genom ett offentligt konstverk, ett minnesmärke eller kanske snarare ett påminnelsemärke över det arbete och den kamp som måste fortsätta i rörelsens anda.

Krönika publicerad i Folkbladet 2019-04-02

https://www.folkbladet.nu/plus/2436117/sten-en-puma-bland-lejonen