ARKIFAKT är Katrin Holmqvist Sten, verksam vid Konsthögskolan, Umeå universitet, frilansar, skriver , pratar och tänker inom och utom kulturens hägn.

KONTAKT

mejl: katrin@arkifakt.se

mobil: 073-0964373

twitter: #katrinsten

instagram: @katrinsten